ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 044-756534

 

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.