ประวัติความเป็นมา

 

12289501_920434808040854_125230014086475886_n

 

2

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ชุมชนบ้านหนองหอย สมัยก่อนยังไม่มีใครมาตั้งหมู่บ้าน สภาพทั่วไปมีหนองน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นหนองน้ำลึกมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด เป็นต้น และในหนองน้ำนั้นมีหอยชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งหนองน้ำแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากทางหลวงมากนัก ผู้คนผ่านไปมาก็ได้อาศัยหนองน้ำเป็นที่พักอาศัยแรมคืน ครั้นต่อมาพ่อศร เจิมสันเทียะ และประชาชนทั้งหลายเห็นสมควรตั้งเป็นหมู่บ้านในภูมิลำเนาแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2442 โดยใช้ชื่อว่า “บ้านหนองหอย” ตามชื่อหนองน้ำที่มีหอยชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งพื้นเพชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมืองไทยโคราช และต่อมานายมั่ง ศรีสมบูรณ์ ได้ขอแยกออกจากตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งเป็นตำบลหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2527 และเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ตำบลหนองหอย ได้แยกออกจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลหนองหอยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน