กรกฎาคม 31 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๑-๐๑ สายบ้าน สายออ-บ้านหนองหอย ช่วงบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ – ตลุกชั่งโค หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๑-๐๑ สายบ้าน
สายออ-บ้านหนองหอย ช่วงบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ – ตลุกชั่งโค หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศเชิญชวน